WINBITUROOF

WINBITUROOF, פותח במעבדות המחקר ופיתוח של WINKLER, משחה חד-רכיבית מוכנה לשימוש לפילוס, העשויה מתרחיף ביטומן במים.

 

חידוש האיטום בגגות ובמרפסות פתוחות הוא נוהל חשוב והכרחי כשעורכים חידושים ותיקונים במבנה. כשניגשים לחדש את האיטום נגד מים חשוב לבחור במוצר שיהיה מסוגל לא רק להגן על המבנה נגד מים ושיעמוד במחזורי קיפאון והפשרה, אלא שיוכל גם ליישר ולתקן שיפועים בגגות ובמרפסות (כשבדרך כלל שיפועים אלה הם בעלי ציפוי מבוסס ביטומן ואולי אף מכילים צפחה) לפני שמניחים את שכבת האיטום החדשה נגד מים.

מדיה ויזואלית

applicazione prodotto-2747applicazione prodotto-2743applicazione prodotto-2741applicazione prodotto-2applicazione prodotto-1affb02fdf5e38468838de3f5286d06948f3c01ace95e34c3087a1f63085b014572057b90cba676a819c181ce1ab91531eacf7daa6fd6b7d3a2ac1a5e5727102113512ad99c97db38583af057059bc2c1268b6a4f1a8a7f9184134bd2d158afa507601f11d6f6b261476ea01b11be2d6062db4a79abeb7dea803c963379309b056612e766767ce3e60dccc1339078d24de6eae5a3e264294597c09e1ccb811187815b758f8589e44cad30c0546fff926c0dd78a3ae61cc71f4c3f03d69ab42a40647ced88dd48ee8e2ba6e28a53f70bb76fb38af3e168177d409300ecf6c489e559bc8009c5dd61fc9d90082c645b007cf81e2c9d6fab437ffe65c46f1fa4ac5c31dcaf2c9a6d4dd40d7fb74914d33138bd125a15324b7359221ac19ce26136254eaacd6839771e37e3d03891067bf94d8806d33f3604101a63474dad257de1b14e8b2fa81963b16f8f6df7557b5fabc6ebbfe1fa063b793b4bcbfb945f4ef6232f8a71b5b9890eac7b0e11aae7223ce0710f281f6c9a48dc0ea8409c39b4092f4eaacd6839771e37e3d03891067bf94d8806d33f3604101a63474dad257de1b1

מסמכים נלווים

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לחוות דעת “WINBITUROOF”