ADEGUM LATEX

דבק למלט ומלט נוזלי. ,ADEGUM LATEX

דבק למלט ומלט נוזלי. משפר את יכולת ההצמדה, קלות העיבוד, אלסטיות ואטימות של תרכובות. משמש לשיקום, חידוש וטיוח ובכל מקום בו נדרש כושר הצמדות ועמידות לשחיקה.

מראה: נוזל צבע: לבן 2.. 20° )גרם לסמ"ק(: 0 C - צפיפות ב מסיסות: מים מוצקים נפחי )%(: 00 . :pH התארכות )%(: 5,222 + 5°C :Mtf

מלט נוזלי: יחס מלט: מוצר: מים 1:1:2.5 מלט נוזלי גס: יחס מלט: חול: מוצר:מים 1:1:2:2.5 מלט: 10% על פי משקל הבטון

יש לוודא שהמשטח נקי ובמצב טוב. יש לוודא שפני השטח נקיים מלכלוך, שאריות, תרכובות דוחות מים וכל חומר זר אחר. יש להרטיב את פני השטח לרוויה לפני יישום המלט/ מלט נוזלי.

יש להרטיב את פני השטח עד לרוויה לפני יישום המלט/ מלט נוזלי, יש להגן במידת הצורך במהלך 02 השעות הראשונות מקרני שמש ישירות ומרוח.

בקבוק 5 ק"ג 02 ק"ג ,52 , מיכלים

המוצר נשמר יציב למשך 50 חודשים כאשר הוא מאוחסן בצורה נאותה במקום קר ויבש. יש . +35°C +5° עד C לאחסן בטמפרטורות בין אינו עמיד לקרה.

מעולה לשיפור הצמדות ועמידות לשחיקה

מוכן לשימוש. יש להוסיפו במי הערבוב
תיאור

תיאור

תוסף יוצא דופן באיכויותיו- מאפשר להפוך רובה, לרובה אוטמת.

ערבוב התוסף, ביחס של 1 ל- 10 עם רובה רגילה, מקנה לרובה יכולות הדבקות והצמדות וכן גמישות.

יש לערבב את אבקת הרובה עם הנוזל, ביחס זה ואז להוסיף מים.

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “ADEGUM LATEX”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *